?!DOCTYPE html> 矛_庄钢l构公司 - 矛_庄都成彩钢结构工E有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="keywords" content="矛_庄钢l构公司" /> <meta name="description" content="Z详细介绍矛_庄钢l构公司产品内容,包括矛_庄钢l构公司的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有石家庄钢结构公司新M及最新的市场矛_庄钢l构公司h.咨询电话:15303230786" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0071/css/base.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0071/css/model.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0071/css/main.css" /> <script src="/template/YXX0071/js/jquery-1.8.3.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!-- 公共头部包含 --> <!-- 头部样式 --> <div class="wt sky"> <div class="wt_k clearfix"> <div class="huan"> <p>矛_庄都成彩钢结构工E有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.bqlq.net">矛_庄彩?/a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/p> </div> <div class="k1"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/14955/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="tou2 wt_k clerafix"> <div class="logo"> <a href="javascript:void(0)" class="logo"><img alt="矛_庄都成彩钢结构工E有限公? src="/uploads/logo/20151125015312.png" height='50' /></a> </div> <div class="k2"> <p><span style="font-size: 22px;">服务热线Q?/span></p> <p><span style="color:#e50010;"><strong><span style="font-size: 30px;">15303230786</span></strong></span></p> </div> </div> <!-- D栏包?--> <div id="menu"> <ul class="nav clearfix"> <li><a rel="nofollow" href="/">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> <div class="sec"> <a rel="nofollow" href="/ydwsj/">Ud卫生?/a> <a rel="nofollow" href="/cghdf/">彩钢zd?/a> <a rel="nofollow" href="/wdb/">围挡?/a> <a rel="nofollow" href="/caigangban/">彩钢?/a> <a rel="nofollow" href="/hbgjggs/">沛_钢结构公?/a> <a rel="nofollow" href="/fhcgb/">防火彩钢?/a> <a rel="nofollow" href="/sjzgjg/">矛_庄钢l构</a> <a rel="nofollow" href="/cgymb/">彩钢岩棉?/a> <a rel="nofollow" href="/gxwd/">拱Ş屋顶</a> <a rel="nofollow" href="/jjb/">z净?/a> </div> </li> <li class="lxff"><a rel="nofollow" href="/download/">案例展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a></li> <li class="lxff"><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.nav > li').hover(function(){ var sec_count = $(this).find('.sec a').length; var a_height = $(this).find('.sec a').eq(0).height(); var sec_height = sec_count * a_height; $(this).find('.sec').stop().animate({height:sec_height},300); },function(){ $(this).find('.sec').stop().animate({height:0},300); }); }); </script> <!-- 内页banner --> <div class="n_banner"> <img src="/template/YXX0071/picture/20181130074854_357.png" alt="内页banner" title="内页banner" /> </div> <!-- M部分 --> <div id="container" class="clearfix"> <div class="left"> <div class="box sort_menu"> <h3>产品分类</h3> <ul class="sort"> <li class="layer1"> <a href="/ydwsj/" class="list_item">Ud卫生?/a></li> <li class="layer1"> <a href="/cghdf/" class="list_item">彩钢zd?/a></li> <li class="layer1"> <a href="/wdb/" class="list_item">围挡?/a></li> <li class="layer1"> <a href="/caigangban/" class="list_item">彩钢?/a></li> <li class="layer1"> <a href="/hbgjggs/" class="list_item">沛_钢结构公?/a></li> <li class="layer1"> <a href="/fhcgb/" class="list_item">防火彩钢?/a></li> <li class="layer1"> <a href="/sjzgjg/" class="list_item">矛_庄钢l构</a></li> <li class="layer1"> <a href="/cgymb/" class="list_item">彩钢岩棉?/a></li> <li class="layer1"> <a href="/gxwd/" class="list_item">拱Ş屋顶</a></li> <li class="layer1"> <a href="/jjb/" class="list_item">z净?/a></li> </ul> </div> <div class="box n_contact"> <h3>联系我们</h3> <div class="content"> <p style="white-space: normal;">企业名称Q石家庄都成彩钢l构工程有限公司</p> <p style="white-space: normal;">联系人:李经?/p> <p style="white-space: normal;">电话Q?5303230786</p> <p style="white-space: normal;">手机Q?3832110786</p> <p style="white-space: normal;">邮箱Q?6582854@qq.com</p> <p style="white-space: normal;">传真Q?5303230786</p> <p style="white-space: normal;">地址Q石家庄市红旗大街与南三环交?/p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="sitemp clearfix"> <h2>产品详情</h2> <div class="site"> 您的当前位置Q? <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/hbgjggs/">沛_钢结构公?/a> > <a href="/supply/10.html">矛_庄钢l构公司</a> </div> </div> <div class="content"> </script> <div class="product_detail" id="pd1"> <h1 class="title">矛_庄钢l构公司</h1> <div class="allcontent clearfix"> <div style="float: left;"> <div class="img clearfix" id="play"> <ul class="img_ul"> <li><a rel="gal1" title="产品名称"> <img src="/uploads/cp/20150907061136.jpg" class="small" title="产品名称" alt="产品名称" /> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="list"> <ul class="list_p"> <li><h2>发布日期Q?014-4-1 0:00:00</h2></li> <li>来源Q?span><a href='http://www.bqlq.net/supply/10.html'>http://www.bqlq.net/supply/10.html</a></span></li> <li>型号Q?span></span></li> <li>规格Q?span></span></li> <li>应用范围Q?span></span></li> </ul> </div> </div> <div class="clearboth"></div> <div class="p_detail"> <ul id="product-tab" class="product-tab clearfix"> <li class="cur">详细介绍</li> </ul> <div class="content tab-content"> <p><p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="/uploads/image/20150907/20150907181148_3668.jpg" width="400" height="400" title="矛_庄钢l构公司" alt="矛_庄钢l构公司" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 钢结构徏{的多少标志着国家l济发展的程度,现在钢量成Z界大国。现在钢l构q泛用于建筑、铁路、桥梁等圎ͼ<b><a href="http://www.bqlq.net/" target="_blank" style="font-weight:bold">矛_庄钢l构</a></b>公司加工讑֤齐全。钢l构材料的要求也是很重要的,׃会受到各U力的作用所以钢材要具备很好的强度和塑性。符合钢l构要求的材料只有少许几U。材料必d备的6个性能分别是:强度Q塑性,冷弯性能Q冲击韧性,焊接性能Q耐久性。衡量钢素材的变形能力主要指标就是n长率和收~率。焊接性能可以分ؓ焊接q程中的焊接性能和用性能上面的焊接性能两种?</p> <p style="text-indent:2em;"> <a href="http://www.bqlq.net/sjzgjg/" target="_blank">矛_庄钢l构</a>公司安装前应该检验品是否合|记录构g的尺寸,当出现偏差和变Ş时应该及时处理。在安装的时候应该提交构件的标高寸、焊接和涂装{向监理提交验收?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br />   </p></p> </div> </div> <h3 class="tag">关键词:<a href='/key.aspx?k=%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84%e5%bd%a9%e9%92%a2'>矛_庄彩?/a>,<a href='/key.aspx?k=+%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84%e5%bd%a9%e9%92%a2%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e6%88%bf'> 矛_庄彩钢活动房</a>,<a href='/key.aspx?k=+%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84%e9%92%a2%e7%bb%93%e6%9e%84'> 矛_庄钢l构</a>, </h3> <div class="page"> 上一:<a href="/supply/16.html">沛_彩钢?/a> <br />下一: <span><a href="/supply/9.html">沛_钢结?/a></span> </div> </div> <!-- 相关产品和相x?--> <div class="relate_list"> <div class="relateproduct relate"> <h4>相关产品Q?/h4> <div class="content"> <ul id="relate_p" class="product_list clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/101.html" title="矛_庄活动房h" class="img"> <img src="/uploads/cp/20170209114333.jpg" alt="矛_庄活动房h" width="120" height="96" /> </a> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/101.html" title="矛_庄活动房h">矛_庄活动房h</a></h3> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/100.html" title="矛_庄活动房h" class="img"> <img src="/uploads/cp/20170209114223.jpg" alt="矛_庄活动房h" width="120" height="96" /> </a> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/100.html" title="矛_庄活动房h">矛_庄活动房h</a></h3> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/99.html" title="保定zd房哪家好" class="img"> <img src="/uploads/cp/20170209113959.jpg" alt="保定zd房哪家好" width="120" height="96" /> </a> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/99.html" title="保定zd房哪家好">保定zd房哪家好</a></h3> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/98.html" title="保定zd房厂? class="img"> <img src="/uploads/cp/20170209113922.jpg" alt="保定zd房厂? width="120" height="96" /> </a> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/98.html" title="保定zd房厂?>保定zd房厂?/a></h3> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/97.html" title="矛_庄活动房哪家? class="img"> <img src="/uploads/cp/20170209113812.jpg" alt="矛_庄活动房哪家? width="120" height="96" /> </a> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/97.html" title="矛_庄活动房哪家?>矛_庄活动房哪家?/a></h3> </li> </ul> </div> </div> <div class="relatenew relate"> <h4>相关新闻Q?/h4> <div class="content"> <ul id="relate_n" class="news_list clearfix"> <li><a href="/news/264.html" title="【图文】石家庄彩钢 优质彩钢板ؓ你节省结构造h">【图文】石家庄彩钢 优质彩钢板ؓ你节省结构造h</a><span>2018-10-23</span></li> <li><a href="/news/236.html" title="钢结构中厚板的焊接技?>钢结构中厚板的焊接技?/a><span>2018-04-12</span></li> <li><a href="/news/219.html" title="矛_庄钢l构的加固方?>矛_庄钢l构的加固方?/a><span>2017-12-05</span></li> <li><a href="/news/217.html" title="矛_庄钢l构l装有没有捷?>矛_庄钢l构l装有没有捷?/a><span>2017-11-15</span></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="dff wt"> <div class="wt_k clearfix"> <div class="nav_foot"> <p><a rel="nofollow" href="/" target="_self">|站首页</a><a rel="nofollow" href="/about/" target="_self">关于我们</a><a rel="nofollow" href="/supply/" target="_self">产品中心</a><a rel="nofollow" href="/download/" target="_self">案例展示</a><a rel="nofollow" href="/news/" target="_self">新闻中心</a><a rel="nofollow" href="/contact/" target="_self"> 联系我们</a><a href="/sitemap.html">|站地图</a><a href="/sitemap.xml">XML</a><a href="/changecity.html">城市分站</a></p> </div> <div class="logo2"> <!--<p><img src="/template/YXX0071/picture/logo.png" title="" alt="" height='100' /></p>--> </div> <div class="dd2"> <div class="copyright"> Copyright©矛_庄都成彩钢结构工E有限公?<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 矛_庄钢l构哪家好?供应订做多少钱?怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供石家庄彩钢zdѝ、、等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <br /> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2019-02-13/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000326980'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000326980%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   备案P<a target="_blank" rel="nofollow"></a>   </div> <div> 热门城市推广: </div> </div> <div class="dd3"> <p><img src="/template/YXX0071/picture/ewm.jpg" title="" alt="" height='120' /></p> </div> </div> </div> <a style="display:block; text-align:center; color:#989898;" href="/">本网站素材模版有些来源于|络Q如有R权,请告知,我们会在24时内清除。联pL式:17736062569</a> <!--底部JS加蝲区域--> <script> bb1(); //首页banner切换 scroll(); //产品滚动 </script> <script type="text/javascript"> $(function() { tabs('#tabs', '.tt', 'click'); }); </script> <a href="http://www.bqlq.net/">亚洲AV无码无在线观看_欧美一区二区日韩国产_久久精品人人做人人爽_美女裸体A级毛片</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>